Stuveriet

Stuveriet

  • Exteriör
  • Interiör
3D visualisering av kontor Stuveriet

PROJEKTÖVERBLICK

"Stuveriets livliga form med de rundade hörnen finns där för att ge en mjukhet, en helhet och medger regn att svepa utmed tak och fasad" / Charlotte Erdegard

3D visualisering av kontor Stuveriet orangerie

Erdegard arkitekter har lagt stor vikt vid detaljerna under hela designprocessen, 3d-visualiseringar har varit ett viktigt hjälpmedel både under skissarbete och som marknadsmaterial.

3D visualisering av kontor Stuveriet oskarsleden
3D visualisering av kontor Stuveriet entre
UTFORSKA

Vi tror att arkitektur och varumärkesbyggande genom visualisering är nyckelfaktorer för att skapa framgångsrika projekt och företag.

KORSGATAN 10,

411 16 GÖTEBORG

TEL: +46 736 84 51 06

Abstract pattern