Sahlgrenska huset

Sahlgrenska huset

  • Exteriör
  • Interiör
3D visualisering av Sahlgrenska huset kontor

PROJEKTÖVERBLICK

3D-visualisering spelade en viktig roll i förädlingsprocessen för att säkerställa att byggnadens ursprungliga utseende och design bevarades. Sahlgrenska huset på Norra Hamngatan 14 är en av Göteborgs få bevarade 1700-talshus. En unik och historisk byggnad som nu genomgår en noggrann restaureringsprocess för att bevara dess uttryck. Vårt underlag för visualiseringarna bestod av punktmoln, foton, platsbesök och ritningar.

3D visualisering av Sahlgrenska huset kontorsrum

"Vår ingång har varit lyfta fram det befintliga och vackra detaljerna i huset och samtidigt omsorgsfullt anpassa den känsliga miljön till att möta dagens krav" / Erséus arkitekter

3D visualisering av Sahlgrenska huset kontor karaktär
3D visualisering av Sahlgrenska huset kontor
UTFORSKA

Vi tror att arkitektur och varumärkesbyggande genom visualisering är nyckelfaktorer för att skapa framgångsrika projekt och företag.

DRAKEGATAN 6,

412 50 GÖTEBORG

TEL: +46 736 84 51 06

Abstract pattern