CityGate

CityGate

  • Interiör
3D visualisering av Whilborgs kontor

PROJEKTÖVERBLICK

"När man startat kan det vara svårt att få en känsla för hur en så här stor byggnad blir. Därför använde vi oss av 3D-visualisering som innebär att det går att stå på olika ställen och betrakta huset. Denna metod har varit särskilt värdefull när vi har jobbat med den inkluderande känslan i torgmiljöer och entréplan" / Skanska

3D visualisering av CityGate kontor café
3D visualisering av CityGate kontor
UTFORSKA

Vi tror att arkitektur och varumärkesbyggande genom visualisering är nyckelfaktorer för att skapa framgångsrika projekt och företag.

KORSGATAN 10,

411 16 GÖTEBORG

TEL: +46 736 84 51 06

Abstract pattern